Myndigheter och lagar för private banking

Finansinspektionen

www.fi.se

Bedriver översikt över finansiella institut. Deras arbete regleras i lagar och förordningar.

Upprätthåller ett företagsregister över bolag som har tillstånd att bedriva diskretionär portföljförvaltning av finansiella instrument. I denna grupp finns även fondbolag, företag som väljer fonder åt andra, och mer eller mindre renodlade försäkringsmäklare.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

www.cssf.lu

Finansinspektionen i Luxemburg (ordagrann översättning från franska: "kommissionen för övervakning av finanssektorn").

Utfärdar vad som brukar kallas ”european passport”, det vill säga tillstånd för gränsöverskridande handel inom hela EU.

Svenska Bankföreningen

www.swedishbankers.se

En sammanslutning av banker, finansbolag och bostadsinstitut som tillvaratar bankernas intressen och genomför lobbying gentemot lagstiftare, beslutsfattare och myndigheter.

Konsumenternas

bankforsakring.konsumenternas.se

Konsumentverkets gemensamma webbplats för vägledning om bank- och finanstjänster samt försäkringar. Hit kan du vända dig med klagomål över din bank, ditt försäkringsbolag eller din förmedlare.

Riksgäldens insättningsgaranti

Insättningsgarantin och insättarskyddet ger skydd för sparande i banker respektive värdepapper hanterade av investeringstjänster - upp till ett visst värde.

Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Lagen.nu/2003:862

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Lagen.nu/2004:297

Lag (2004:46) om investeringsfonder

Lagen.nu/2004:46

Läs mer...

Våra tjänster

Private-banking.nu – Jämför, matcha och byt private banking och kapitalförvaltning