Tjänster

Tjänster - Private-banking.nu

Private-banking.nu tillhandahåller ett antal olika tjänster för att välja leverantör av private banking-tjänster på ett oberoende sätt.

 • Kontroll och utvärdering av private banking-bolag

  Vi utför en kontroll av ett private banking-bolag. Bland annat undersöker vi om bolaget är registrerat för de tjänster det tillhandahåller, att den rådgivare du har är registrerad för de tjänster han eller hon tillhandahåller, huruvida dina pengar skyddas av insättarskyddet, samt bolagets ekonomi och rapportering i media kring bolaget.

 • Profilsammanställning för privatpersoner

  Vi sammanställer din ekonomiska profil baserad på uppgifter vi får från dig om din privatekonomi (tillgångar, skulder, inkomster, utgifter), tidsmässig placeringshorisont, riskvilja, avkastningskrav samt dina övriga önskemål och behov av andra private banking-tjänster.

 • Offertinhämtning från private banking-företag

  Vi hjälper dig att ställa förfrågningar till de private banking-bolag du väljer ut själv, samla in svaren, göra prisjämförelse, ställa kompletterande frågor till bankerna och svara på frågor från dem åt dig.

 • Matchning mellan kund och private banking-bolag

  Vi utför profilsammanställning och offertinhämtning, samt väljer ut de bästa matchningarna som motsvarar dina kriterier.

 • Genomförande av avtalsskrivning och stöd genom processen

  Efter att du valt ut din önskade private banking-leverantör, hjälper vi dig att skriva avtal och ger dig stöd genom processen.

 • Återkoppling och nöjdhetsutvärdering

  Efter ingånget avtal samlar vi löpande in dina åsikter och ser till att du blir nöjd. Din information bidrar även till att betygsätta förvaltare.

 • Kontroll av placeringsstrategi

  När du fått ditt förslag på placeringsstrategi från din private banking-leverantör, gör vi en översyn för att kontrollera strategin är sund och i linje med din valda risknivå.


Kontakta oss

Gör en intresseanmälan i dag.