Vanliga frågor

Varför ska jag använda mig av private banking?

Alla har inte tid att fundera över och arbeta med sina placeringar. Att anlita en professionell kapitalförvaltare spar tid och tryggar tillgången till den fackkunskap som krävs. Du slipper oroa dig över hanteringen av dina tillgångar. Du får professionell hjälp med alla frågor som rör din ekonomi, från lån och sparande, hus-, bil och bostadsköp, försäkringar, juridik och skatter. Alla tjänsterna samlas på ett ställe och du når dem lätt via en välbekant kontaktperson.

Vad finns det för risker med att anlita fel rådgivare?

Har du otur kan du råka ut för en rådgivare som inte passar dig. Det kan röra sig om en kapitalförvaltare som investerar bara i sina egna, underpresterande produkter, som inte rekommenderar bättre eller mer prisvärda produkter hos andra bolag. Det kan leda till lägre avkastning för dig än om du valt en annan rådgivare. Det kan också leda till onödigt höga kostnader för dig.

Oseriösa rådgivare kan utge sig för att vara oberoende, utan att vara det. Kanske tar din rådgivare ut för höga avgifter eftersom de tror att du inte bryr dig om priset. Saknas rätt tillstånd från Finansinspektionen och andra myndigheter kan du gå miste om insättningsskydd. Har bolaget dåliga finanser, undermålig eller brottslig ledning, kan hela din förmögenhet riskeras genom konkurs eller försnillning av kapitalet.

Varför ska jag byta private banking-bolag?

Är du nöjd med din nuvarande rådgivare, deras tjänster, avkastning och pris finns det ingen avgörande anledning att byta privat bankir. Många har dock inte insett vilka valmöjligheter som finns på private banking-marknaden i dag. Genom ett aktivt val kan många kunder få en mer passande tjänst till en lägre kostnad.

De olika private banking-leverantörer tillhandahåller olika tjänster, med olika innehåll och utförande. Kundnöjdheten skiljer sig åt både på bolagsnivå och för individuella rådgivare. Ett aktivt val gör att du som kund får ett avtal som bäst passar dina preferenser.

Har inte alla private banking-bolag nästan samma erbjudande och pris?

Totalt sett finns det i Sverige cirka 30 bolag inom private banking. De har ett stort och varierande utbud av kringtjänster. Prissättningen på tjänsterna skiljer sig väsentligt åt mellan bolagen.

Är det krångligt att anlita ett private banking-bolag första gången?

Nej. Private-banking.nu erbjuder en enkel och lättanvänd tjänst. Det tar inte lång tid att anlita bolag när alla ekonomiska fakta finns på plats.

Det du behöver till hands är information om din privatekonomi: inkomster, utgifter, lån, försäkringar, tillgångar såsom fastigheter, bilar, båtar och andra uppgifter som behövs för att få en samlad bild av din nuvarande ekonomi.

Är det krångligt att byta private banking-bolag?

Absolut inte. Private-banking.nu erbjuder en enkel och lättanvänd tjänst. Det tar inte lång tid att byta bolag när alla ekonomiska fakta finns på plats. Anlitar du redan ett private banking-bolag har du troligtvis redan samlat mycket av de uppgifter som behövs.

Finns det några risker kopplade till att byta private banking-bolag?

Det kan kännas oroande att byta private banking-bolag. Det ska dock understrykas att bytet inte bör påverka din tillgång till ditt kapital. Den största märkbara förändringen är att du får ett bättre private banking-avtal.

Varför ska jag använda mig av Private-banking.nu för att byta private banking-bolag?

Genom att aktivt nyttja Private-banking.nu vid val av privat bankir kan du få en tryggare, stabilare private banking-bolag som passar dig. Du kan också försäkra dig om att det pris du betalar är konkurrenskraftigt vid jämförelse med andra bolag. Jämförelse och matchning görs på Private-banking.nu utifrån olika preferenser som exempelvis kundnöjdhet, tjänsteutbud, placeringetik, geografisk placering, eller pris.

Private-banking.nu förmedlar en komplett och opartisk jämförelse och matchning av private banking-bolag på den svenska marknaden för att föreslå den leverantör som bäst passar dina preferenser och förutsättningar.

Vad behöver jag göra innan mitt byte på Private-banking.nu?

Att göra ett val av private banking-bolag genom Private-banking.nu kräver vissa förberedelser.

Vi behöver svar på ett antal frågor om din privatekonomi och dina önskemål.

Samla gärna dina senaste skattedeklaration, bankutdrag, årsredovisningar, utdrag från bank- och fonddepåer och så vidare. Vi kan även hjälpa dig i ditt arbete. Ju mer data, desto bättre matchning kan vi göra.

Vi kontaktar sedan ett antal lämpliga private banking-bolag med en förfrågan om vad de kan erbjuda dig. Därefter går du enskilt eller gemensamt med oss i lugn och ro utvärdera svaren och välja det bolag du tycker verkar mest lämpligt.

Kan jag lita på de uppgifter ni anger på sidan?

Uppgifterna på Private-banking.nu uppdateras och kvalitetskontrolleras ständigt. Private-banking.nu en helt oberoende aktör och favoriserar inte på något sätt något bolag utan jämför och matchar avtal och uppgifter på ett objektivt sätt utifrån konsumentens preferenser.

Private-banking.nu täcker private banking-bolag som verkar på den svenska marknaden för att tillhandahålla en så komplett och rättvisande jämförelse av utbudet på marknaden som möjligt.

Vilka private banking-bolag ingår i er databas?

Private-banking.nu inkluderar de flesta private banking-bolag som verkar på den svenska marknaden, både lokalt och nationellt. Vi övervakar kontinuerligt marknaden för att fånga in nya aktörer, uppmärksamma eventuella företagsförvärv och sammanslagningar.

Jag bor i Göteborg, kan jag ändå anlita en private banker i Stockholm?

Ja. Men tänk på att din möjlighet att träffa din rådgivare personligen blir svårare. Du måste då sköta mer via telefon eller Internet.

Hur går bytesprocessen till?

Bytesprocessen är i dag väldigt enkel.

Allt du behöver göra är med Private-banking.nus hjälp sammanställa information om din egen ekonomiska situation. Därefter kontaktar vi lämpliga bolag för att ta in offerter. Det kan ta cirka 14 dagar. Bolagen kan även vilja ha kompletterande uppgifter. Vi går sedan gemensamt igenom svaren och väljer en eller flera aktörer att träffa. Efter att du träffat dina potentiella rådgivare, hör du av dig till oss och meddelar om du är nöjd, eller vill pröva ytterligare rådgivare hos samma eller andra bolag.

Står Private-banking.nu under finansinspektionens kontroll?

Private-banking.nu utför inte några finansiella tjänster eller arbetsuppgifter som kräver myndighetstillstånd och därför behöver därför inte heller tillstånd från Finansinspektionen. Läs mer om vilka lagar och myndigheter som reglerar svensk private banking.

Läs mer...

Våra tjänster

Private-banking.nu – Jämför, matcha och byt private banking och kapitalförvaltning