Om oss

Bakgrund – Därför behövs Private-banking.nu

Private banking som begrepp är relativt nytt på den svenska marknaden. Under de senaste tiotalet åren har det dykt upp ett antal nya aktörer. Utbudet är stort. Variationen är avsevärd avseende tjänsteutbud, pris, kundnöjdhet och avtalsvillkor.

Konsumenterna har friheten att utifrån sina egna förutsättningar och preferenser välja det private banking-bolag som passar bäst. Samtidigt ställs kravet på konsumenten att på egen hand välja och se över och bevaka sitt private banking-avtal. För konsumenten är det svårt att se över sitt avtal på ett enkelt och bra sätt då private banking-marknaden är allt för krånglig och svåröverblickbar vilket försvårar jämförelsen och därmed också val av avtal.

Private-banking.nu kan genom att erbjuda ett enkelt och objektivt verktyg underlätta krångliga jämförelser av utbudet på private banking-marknaden. Utöver jämförelsen kan Private-banking.nu ansvara för bytesprocessen och se till att det genomförs smärtfritt.

Om Private-banking.nu - Sveriges första webbplats för jämförelse, matchning och byte av private banking-tjänster

Private-banking.nu grundades och drivs av Jonas Kämpe, civilingenjör i datateknik från KTH och civilekonomi från Stockholms Universitet. Målet är en oberoende och heltäckande tjänst av hög kvalitet för att öka transparensen på den svenska private banking-marknaden.

Teamet bakom Private-banking.nu besitter gedigen erfarenhet inom strategi- och affärsutveckling, finans och IT-utveckling.

Private-banking.nu startade 2010 i Stockholm.

Erbjudande – Nytta för både konsumenter och private banking-bolag

Private-banking.nu erbjuder en webbaserad tjänst som på ett enkelt, lättillgängligt och objektivt sätt ger åtkomst till private banking-tjänster på den svenska marknaden.

Konsumenter kan utefter sina förutsättningar och preferenser jämföra private banking-bolag och på så sätt se till att få en lämplig kapitalförvaltare efter sina egna kriterier. Vissa erbjudanden finns endast tillgängliga via Private-banking.nu.

Private banking-bolagen får via Private-banking.nu tillgång till en effektiv och helt resultatbaserad sälj- och kommunikationskanal. Private banking-bolaget betalar endast för kunder som förmedlats via Private-banking.nu och betalar alltså ingenting om inga kunder erhålls. Private banking-bolagen har också möjligheten att exklusivt via Private-banking.nu erbjuda specifika kampanjer till hela eller delar av konsumentsegmenten.

Tjänsten Private-banking.nu.se bidrar sammantaget till större transparens på den svenska private banking-marknaden vilket leder till en positiv konkurrens som främjar vidareutvecklingen av marknaden. Ökad transparens möjliggör för konsumenten att fatta aktiva och medvetna beslut.

Vision - Kvalitetsmedvetande, transparens och nöjda kunder

Vår vision är att förenkla de svenska konsumenternas möjlighet att göra ett aktivt val av private banking-bolag och få det mest förmånliga erbjudandet baserat på sina unika förutsättningar och preferenser.

Strategi – Private-banking.nu: Sveriges private banking-experter

För att uppnå vår vision erbjuder Private-banking.nu tjänst för att jämföra private banking-bolag på den svenska marknaden. Vår strategi syftar vidare till att minimera barriärer för engagemang för både konsumenter och bolag.

Läs mer...

Våra tjänster