Vad är private banking?

Vad är private banking?

Private banking är en banktjänst med kapitalförvaltning och personlig rådgivning, vanligtvis riktad mot förmögna privatpersoner, företag och stiftelser.

Bankerna bygger upp en profil som används för att sätta ihop en individuellt anpassad banktjänst där kapitalförvaltning och rådgivning kombineras.


Kapitalförvaltningen kan ske på ett mer eller mindre självständigt sätt. Antingen ger din privata bankir råd till dig om placeringen av dina pengar. Du väljer då själv aktivt om råden ska följas och hur de ska utföras. Eller så överlämnar du ansvaret helt och hållet på din kapitalförvaltare, vilket brukar kallas diskretionär förvaltning. Förvaltningen sköts då enligt en gemensamt framtagen strategi och du som kund behöver då inte vara delaktig i varje placeringsbeslut.

Bolagen kan också tillhandahålla tjänster relaterade till den finansiella förvaltningen, exempelvis aktiehandel, fondförvaltning, handel av ränteinstrument och derivat, samt valutahandel (forex) med en personlig mäklare.

Förvaltningen utformas efter dina önskemål samtidigt som hänsyn tas till andra faktorer som den rådande konjunkturen, det aktuella marknadsläget och börsklimatet.

Utöver kapitalförvaltningen erbjuds ofta ett antal andra rådgivningstjänster. Hur dessa ser ut varierar från bank till bank.

Vanligtvis innefattar private banking även någon eller flera av dessa tjänster:
- Juridisk rådgivning,
- skatterådgivning,
- rådgivning kring och genomförande av skattedeklaration,
- rådgivning kring och försäljning av försäkringar,
- rådgivning kring pensioner och försäljning av pensionsförsäkringar, och
- försäljning av vanliga banktjänster som kort, konton, sparande och lån.

Det kan även innehålla tjänster för företagare såsom företagsförmedling och företagsfinansiering.

Vissa förvaltare ställer krav på storleken på sina potentiella kunders förmögenheter, från någon miljon kronor till tiotals miljoner kronor.

Ofta betalas en startavgift för vissa grundtjänster. Till det kommer andra fasta avgifter eller rörliga kostnader, beroende på vilka tjänster du använder dig av.

Läs mer...

Våra tjänster

Private-banking.nu – Jämför, matcha och byt private banking och kapitalförvaltning