Att tänka på vid private banking - tips

Saker att hålla i minnet

När du väljer private banking-leverantör finns det många saker att tänka på. Det rör servicekvalitet, produktutbud, rådgivarens bakgrund och kunskap, bolagets rättigheter och finansiella ställning, kundnöjdhet och pris på tjänsterna.

Här följer några tips om saker att se upp med vid val av private banking.

Hur går avgiftsberäkningen till?

Se upp med dolda avgifter. Om avgifterna är baserade på hur portföljen utvecklats under året ska inte en aktieportfölj som aldrig rörs vara med i avgiftsunderlaget. Beräkningen bör ske efter vad förvaltaren faktiskt har tillfört. Förhandla helst så att den rörliga ersättningen till förvaltaren utgör den absoluta majoriteten av kostnaden, gärna hela. Då har förvaltaren incitament att leverera mervärde.

Var finns pengar och värdepapper förvarade?

Det är viktigt veta var pengarna och värdepapperna finns i praktiken. Se till att värdepapper och pengarna fysiskt finns placerade på en bank eller hos en fondkommissionär som omfattas av insättningsgaranti och investerarskydd.

Följ med i dina investeringar

Inflation, skatter och svängningar på börsen ändrar förutsättningarna för förvaltaren. Var aktiv i kontakten med din förvaltare vid tillfällen då du uppfattar att det verkar hända mycket i omvärlden som kan påverka din ekonomi.

Välj inte första bästa rådgivare bara på en rekommendation

Jämför några olika alternativa private banking-bolag och rådgivare, försök att hitta en kunnig person som du känner förtroende för och som använder en arbetsmetod som passar dig.

Läs mer...

Våra tjänster

Private-banking.nu – Jämför, matcha och byt private banking och kapitalförvaltning