Så här går ett besök till hos en kapitalförvaltare

Besök hos en kapitalförvaltare

De flesta private banking-bolag följer ungefär samma upplägg med ett antal inledande möten för att ta reda på kundens önskemål och avtalsskrivning, därefter regelbundna träffar för uppdatering.

Inledande möten

Under det första mötet presenterar ofta rådgivaren sig själv och private banking-bolaget och dess tjänster.

Eventuellt sammanställer banken din balans- och resultaträkning, går igenom din familjesituation (likviditetsbehov, pensionssparande, försäkringar), försöker fastställa vilken riskprofil du har, vilken tidsmässig placeringshorisont du tänkt dig och vilka monetära värderingar du har.

En del banker vill redan här skriva avtal med dig om att använda deras tjänster.

Efterföljande möte

På ett uppföljande möte presenteras ett upplägg som banken tror passar dig, baserat på vad de tagit reda på om din ekonomi. Nu avgörs vilka tjänster du vill använda, vad som ska ingå i din förvaltningsportfölj och ni skriver avtal och eventuella fullmakter. Ni avgör också hur aktivt ditt eget engagemang i den dagliga förvaltningen ska vara. Många vill i början vara mycket aktiva och godkänna alla beslut.

Regelbundna möten

När relationen mognat något, kan förmögenhetsförvaltningen övergå till att vara diskretionär. Det betyder att du gett förvaltaren en fullmakt att göra placeringar åt dig via fullmakt. Det finns olika anledningar till det. Många kan tycka att det är krångligt eller tidsödande att vara med i de olika besluten om placeringar. Ett förtroende byggs även upp mellan dig som klient och bankiren, som gör att du kanske vågar lägga större frihet och ansvar på denna person.

Relationen avslutas

När din placeringshorisont har nåtts, det vill säga när sluttiden du avsatt för ett visst sparprojekt har passerat, är det dags att avsluta samarbetet. Förhoppningsvis är du nöjd med den tjänst du fått.

Vanliga skäl att en private banking-relation bryts i förtid

Private banking-relationer bryts i förtid antingen av missnöje eller andra omständigheter.

Missnöjet beror vanligtvis på att man inte upplever att man får bra service och trevligt bemötande. Det kan bero på dålig personkemi, att personalen upplevs som otrevlig eller ointresserad eller är svår att nå, förstå eller kommunicera med. Förvaltaren kan också ha blivit för dyr eller kommit med dåliga råd, vilket lett till för låg avkastning.

Det finns även andra omständigheter som ofta leder till att du som kund vill byta till ett annan private banking-bolag. Du kan genom en sammanslagning av två företag blivit kund i ett bolag du inte vill vara kund i. En förvaltare som du gillar byter bolag och du vill följa med till det nya bolaget. Det kan också bero på att du fått ett bättre erbjudanden från någon konkurrent eller att en viss tjänst som är viktig för dig visar sig saknas i utbudet.

Läs mer...

Våra tjänster

Private-banking.nu – Jämför, matcha och byt private banking och kapitalförvaltning